Ni Maco

okovi za građevinsku stolariju
Sigurno
Želite
Sigurne prozore …

· Koji jednostavno funkcionišu
· Koji se mogu dodatno opremiti
· Za koje se ni jedan poseban sistem okova ne mora držati na lageru
Brzi
Želite
Racionalno
proizvoditi…

Kako primontaži krila tako i primontaži rama
Sa okovom koji se standardno ugrađuje
Komforni
Želite
Komforne prozore …

· Koji jednostavno funkcionišu
· Koji se mogu dodatno opremiti
· Za koje se ni jedan poseban sistem okova ne mora držati na lageru
Kompatibilan
Želite
Samo jedan sistem
okova …

Sa malo specijalnih delova i posebnih formi koje ugrađujete naknadno, da kod svojih kupaca poboljšate prozor
Sigurno

Sprečavanje provale kroz prozor svaki dan dobija sve veće značenje. Protivprovalni sistem u budućnosti ne sme da nedostaje ni jednom prozoru ili da mogućnost provale bude sveden na minimum.
Online Prospekt

Maco garancija

Sertifikat

Maco garancija