Ni Maco

okovi za građevinsku stolariju
Vrednost tradicije
Firma HAUTAU je porodična firma koja uspešno funkcioniše kao takva vec treću generaciju.Proizvodnja HAUTAU-a obuhvata četri bitna područja :

1. klizni okovi (ATRIJUM)
2. prozori za provetravanje (PRIMATI)
3. okovi za obrtanje krila (TORNADO)
4. kontrolni sistemi za odvođenje dima I toplote (GLT)
Sva ova četri područja su primenjiva u konstrukcijama: drvo, pvc, aluminijum i aluminijum-drvo

Marka HAUTAU se izdvaja po svojim rešenjima za najzahtevnije prozorske okove, vodecem iskustvu u razvoju i konačno po vrednosti tradicionalnog porodičnog preduzeća.